ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกดิฉันนางสาว ตรุณี ตรกสังข์นิติศาสตร์ปี4เชิญเข้าชมและแสดงความคิดเห็นได้ค่ะขอบคุณค่ะ

สไลโชว์


วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ศาลจังหวัดนครปฐม


ศาลจังหวัดนครปฐม

ศาสจังหวัดนครปฐม


หน่วยงานที่ข้าพเจ้าฝึกการปฎิบัติงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา


อาจารย์ที่ปรึกษา ท่านอาจารย์ชื่อ อาจารย์สมนีก ศรีโมอ่อน
โปรแกรมนิติศาสตร์

ประวัติของข้าพเจ้าประวัติของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า นางสาวดรุณี ตรกสังข์ เกิดเมื่อวันที่ 7 เดือนมกราคม 2529 ภูมิลำเนา บ้านตาโอง ต. ขี้เหล็ก อ. น้ำขุ่น จ. อุบลราชธานี 34260 จบรดับปฐมศึกษาที่โรงเรียนบ้านตาโอง ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำข่น จ.อุบลราชธานี จบระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลายที่โรงเรียนน้ำข่นวิทยา ต. ตาเกา อ.น้ำข่น จ. อุบลราชธาณี ครอบครัวของข้าพเจ้ามีพี่น้องร่วมท้องทั้งหมด 2 คน ข้าพเจ้าเป็นคนแรกเป็นหญิงทั้งหมดขณะนี้ข้าพเจ้ากำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ต. จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ขณะนี้ข้าพเจ้ากำลังศึกษาอย่ปีที่ 4

ปำบัติการสร้างเวปbiogเพื่อการฝึกประสบการวิชาชีพ

นางสาว ดรุณี ตรกสังข์

เอกนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ได้เข้าอบรมณ์คอมตั้งแต่วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ. จอมบึง ต. จอมบึง จังหวัดราชบุรี
70150

คิดถึง

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...